Входен портал Англия

Входен портал, Marston Court

Всички елементи и листа са ръчно ковани.

Не са използвани машинни заварки и готови елементи.

Година на завършване: 2012