Термична обработка

Термична обработка на метала (коване).

Коване се нарича този технологичен процес на гореща обработка на металите чрез пластична деформация, при който формата и размерите на изработваното изделие не се определят от формата и размерите на инструмента.

Процесът на коването включва: нагорещяване и обработка (оформяне).

Коването на метала е най-добрият начин бързо и ефективно да се създават уникални модели.