Търговски център в град Пловдив

Търговски център в град Пловдив

Изпълнител: Акваайрън ЕООД

Етап на изпълнение: проект