Зимна градина, частен дом

Зимна градина

Зимната градина е универсално светлопрозрачна конструкция. Представлява само по себе си един сложен архитектурно-дизайнерски проект. Устройството на зимната градина включва в себе си няколко ключови елементи. Всеки елемент на зимната градина се изготвя от специален профил.Неотлъчна част от проекта на зимната градина се явява изпълнението на статически разчет, в който се вземат предвид ветрове, снегови натрупвания, а също така и собствения наклон на конструкцията на зимната градина.

местоположение